Slovenský gastronomický podcast: Peter Szamuhel

20. 12. 2023

Gastronómia je odvetvie plné výziev a inšpirácie, čo dokazuje aj príbeh Petra Szamuhela, významnej postavy v tomto sektore. V našom podcaste sme sa bavili o začiatkoch jeho podnikania, dôležitosti komunitného prístupu a neustálej adaptácii. Peter zdôraznil význam autentickosti a tvrdej práce k tomu, aby sa dosiahlo úspechu.

,,Sústrediť sa na to, čo milujeme a tvrdo pracovať, je receptom na úspech."

Peter tiež hovorí o inováciách vo svojich projektoch a o dôležitosti kvality a hodnôt v podnikaní. Diskutovali sme o tom, ako sa prispôsobuje rôznym typom akcií a o tom, čo zákazníci v gastronómii hľadajú.

Čakajú vás zaujímavosti o: 

  • Počiatočných výzvach a organickom raste podniku
  • Dôležitosti spolupráce a tímovej práce
  • Prispôsobení ponuky rôznym udalostiam
  • Hodnotách a kvalite v podnikání

Počúvajte na obľúbených platformách: Spotify, Apple podcasts či Youtube. Objavte ďalšie časti so zaujímavými hosťami, profesionálmi v odbore gastronómie.