Funkcie, ktoré robia podnikanie jednoduchším

Dotykačka v spojení s platobnými službami pomáha podnikateľom viesť svoj podnik efektívne a s prehľadom. S viac ako 75 funkciami a nástrojmi, vrátane online fiškalizácie, budete mať svoj podnik neustále pod kontrolou  digitálne a odkiaľkoľvek.

Tri licencie s platobnými službami, hromada nových možností

Licencie sú šité na mieru potrebám a rozpočtu vášho podnikania. S platobnými službami navyše získate ešte výhodnejšie podmienky. 

Dotykačka Jednoducho

Dotykačka JEDNODUCHO

Všeobecné funkcie

 • Podpora online fiškalizácie s Ekasa
 • Prehľadné dlaždicové menu
 • Nastavenie zobrazenia položiek
 • Synchronizácia a záloha
 • Správa užívateľov 
 • Zabezpečenie účtu
 • Bezpečnostné nastavenie
 • Zabezpečenie pokladne a práva
 • Nastavenie pokladničnej zásuvky
 • Kategórie na prehľadné triedenie produktov
 • Zákaznický displej s reklamou a účtenkou
 • Načítanie čiarového a QR kódu
 • Automatické odosielanie uzávierky e-mailom
 • Podpora platobného terminálu
 • Platba elektronickými stravnými lístkami
 • Správa denného menu
Práca s hotovosťou
 • Jendorazový príjem a výdaj
 • Otvorenie a uzavretie pokladne
 • Výpočet hotovosti v pokladni
 • Uzávierka pri uzavretí pokladne
 • Rýchle zaplatenie účtu cez platobný dialóg
Práca s účtami v pokladni
 • Rozdelenie účtu na účty či stôl
 • Otvorené účty
 • Parkovanie účtov
 • História vytvorených účtov
 • Mapa stolov
 • Prehľad tržieb v pokladni
 • Filtrovanie tržieb podľa času
 • Nastavenie zdanenia
 • Tlač objednávok/bonov
 • Kombinovaná platba kartou, hotovosťou a stravnými lístkami
Práca s produktami v pokladni
 • Rýchle zadanie produktov a ich zaplatenie
 • Vytvorenie, presun a zmazanie kategórie
 • Voliteľné skrytie a zobrazenie kategórií
 • Vytvorenie, presun a zmazanie produktu
 • Voliteľné skrytie a zobrazenie produktov
 • Kalkulácia ceny podľa času
 • EAN, PLU a vážený kód
 • Štítky na označenie produktov
 • Rýchle a krátke poznámky
 • Bonusové body
 • Predaj so sebou (take away)
Správa pokladní online
 • Vzdialená správa pokladní
 • Filtrovanie údajov podľa dátumu
 • Prehľad účteniek
 • Prehľad aktivity jednotlivých užívateľov
 • Predajné reporty s exportom do xls, csv a pdf
 • Tržby zo všetkých pokladní podľa dní
 • Zaparkované účty
 • Pokladničné pohyby za vybrané časové obdobie
 • Zostavy pre rôzne pokladne a časy
 • Zoznam produktov a kategórií
 • Vytvorenie, editácia a zmazanie kategórií a produktov
 • Dočasné skrytie produktov a kategórií
 • Prehľad vytvorených zákazníckych účtov
 • Prehľad vytvorených účtov zamestnancami
 • Vytvorenie a tlač produktových cenoviek
Technická podpora
 • Nonstop technická podpora po telefóne
 • E-mailová technická podpora
 • Vzdialené pripojenie technika k pokladni 
 • Online verzie manuálu podľa kapitol
 • Rady, tipy a návody 
Dotykačka Jednoducho

Dotykačka NAPLNO

Všeobecné funkcie

 • Podpora online fiškalizácie s Ekasa
 • Prehľadné dlaždicové menu
 • Nastavenie zobrazenia položiek
 • Synchronizácia a záloha
 • Správa užívateľov 
 • Zabezpečenie účtu
 • Bezpečnostné nastavenie
 • Zabezpečenie pokladne a práva
 • Nastavenie pokladničnej zásuvky
 • Kategória na prehľadné triedenie produktov
 • Zákaznícky displej s reklamou a účtenkou
 • Načítanie čiarového a QR kódu
 • Automatické odosielanie uzávierky e-mailom
 • Mobilný čašník 1x
 • Podpora platobného terminálu
 • Platba elektronickými stravnými lístkami
 • Správa denného menu
Práca s hotovosťou
 • Jendorazový príjem a výdaj
 • Otvorenie a uzávierka pokladne
 • Výpočet hotovosti v pokladni
 • Uzávierka pri uzavrení pokladne
 • Rýchle zaplatenie účtu cez platobný dialóg
Práca s účtami v pokladni
 • Rozdelenie účtu na účty či stôl
 • Otvorené účty
 • Parkovanie účtov
 • História vytvorených účtov
 • Mapa stolov
 • Prehľad tržieb v pokladni
 • Filtrovanie tržieb podľa času
 • Nastavenie zdanenia
 • Tlač objednávok / bonov
 • Kombinovaná platba kartou, hotovosťou a stravnými lístkami
Práca s produktami v pokladni
 • Rýchle zadanie produktov a ich zaplatenie
 • Vytvorenie, presunutie a zmazanie kategórie
 • Voliteľné skrytie a zobrazenie kategórií
 • Vytvorenie, presunutie a zmazanie produktu
 • Voliteľné skrytie a zobrazenie produktov
 • Kalkulácia ceny podľa času
 • EAN, PLU a vážený kód
 • Štítky na označenie produktov
 • Rýchle a krátke poznámky
 • Bonusové body
 • Predaj so sebou (take away)
 • Voliteľné kombinácie položiek akcie 2+1 zadarmo
Správa skladových zásob
 • Aplikácia sklad na evidenciu produktov
 • Naskladnenie a vyhľadávanie produktov
 • Správa viacerých skladov
 • Správa dodávateľov
 • Úplná a čiastočná inventúra
 • Reporty transakcií, inventúr a naskladnení
 • Zdieľané a podružné sklady
Správa pokladní online
 • Vzdialená správa pokladní
 • Vzdialená správa skladov
 • Filtrovanie údajov podľa dátumu
 • Prehľad účteniek
 • Prehľad aktivity jednotlivých užívateľov
 • Predajné reporty s exportom do xls, csv a pdf
 • Tržby zo všetkých pokladní podľa dní
 • Zaparkované účty
 • Pokladničné pohyby za vybrané časové obdobie
 • Nastavenie odlišných cien v čase
 • Happy hours
 • Zostavy pre rôzne pokladne a časy
 • Zoznam produktov a kategórií
 • Vytvorenie, editácia a zmazanie kategórií a produktov
 • Naskladnenie a presun do iného skladu
 • Nastavenie odťažovania jednotlivých produktov
 • Dočasné skrytie produktov a kategórií
 • Prehľad vytvorených zákazníckych účtov
 • Záznamy dodávateľov a naskladnenie
 • Prehľad stavov a správa skladov
 • Naskladnenie produktov
 • Stav skladov a produktov
 • Presun produktov medzi skladmi
 • Priradenie produktov k jednotlivým skladom
 • Prehľad vytvorených účtov zamestnancov
 • Vykonávanie inventúr
 • Hromadný import a export položiek
 • Export dát pre účtovné systémy
 • Vytvorenie a tlač produktových cenoviek
Technická podpora
 • Nonstop technická podpora po telefóne
 • E-mailová technická podpora
 • Vzdialené pripojenie technika k pokladni
 • Online verzia manuálu podľa kapitol
 • Rady, tipy a návody
Integrácie
 • Qerko 
 • Netrex 
 • HugMarket digital 
 • Boost space
Dotykačka Jednoducho

Dotykačka NEOBMEDZENE

Všeobecné funkcie

 • Podpora online fiškalizácie s Ekasa
 • Prehľadné dlaždicové menu
 • Nastavenie zobrazenia položiek
 • Synchronizácia a záloha
 • Správa užívateľov 
 • Zabezpečenie účtu
 • Bezpečnostné nastavenie
 • Zabezpečenie pokladne a práva
 • Nastavenie pokladničnej zásuvky
 • Kategórie na prehľadné triedenie produktov
 • Zákaznícky displej s reklamou a účtenkou
 • Načítanie čiarového a QR kódu
 • Automatické odosielanie uzávierky e-mailom
 • Mobilný čašník – neobmedzený počet
 • Podpora platobného terminálu
 • Platba elektronickými stravenkami
 • Správa denného menu 
 • Chody jedál 
 • Dochádzková evidencia zamestnancov 
Práca s hotovosťou
 • Jendorazový príjem a výdaj
 • Otvorenie a uzavretie pokladne
 • Výčet hotovosti v pokladni
 • Uzávierka pri uzavrení pokladne
 • Rýchle zaplatenie účtu cez platobný dialóg
Práca s účtami v pokladni
 • Rozdelenie účtu na účty či stôl
 • Otvorené účty
 • Parkovanie účtov
 • História vytvorených účtov
 • Mapa stolov
 • Prehľad tržieb v pokladni
 • Filtrovanie tržieb podľa času
 • Nastavenie zdanenia
 • Tlač objednávok/bonov
 • Kombinovaná platba kartou, hotovosťou a stravnými lístkami
Práca s produktami v pokladni
 • Rýchle zadanie produktov a ich zaplatenie
 • Vytvorenie, presunutie a zmazanie kategórie
 • Voliteľné skrytie a zobrazenie kategórií
 • Vytvorenie, presunutie a zmazanie produktu
 • Voliteľné skrytie a zobrazenie produktov
 • Kalkulácia ceny podľa času
 • EAN, PLU a vážený kód
 • Štítky na označenie produktov
 • Rýchle a krátke poznámky
 • Bonusové body
 • Predaj so sebou (take away)
 • Voliteľné kombinácie položiek akcie 2+1 zadarmo
Správa skladových zásob
 • Aplikácia sklad pre evidenciu produktov
 • Naskladnenie a vyhľadávanie produktov
 • Správa viacerých skladov
 • Správa dodávateľov
 • Úplná a čiastočná inventúra
 • Reporty transakcií, inventúr a naskladnení
 • Zdieľané a podružné sklady
Správa pokladní online
 • Vzdialená správa pokladní
 • Vzdialená správa skladov
 • Filtrovanie údajov podľa dátumu
 • Prehľad účteniek
 • Prehľad aktivity jednotlivých užívateľov
 • Predajné reporty s exportom do xls, csv a pdf
 • Tržby zo všetkých pokladní podľa dní
 • Zaparkované účty
 • Pokladničné pohyby za vybrané časové obdobie
 • Nastavenie odlišných cien v čase
 • Happy hours
 • Zostavy pre rôzne pokladne a časy
 • Zoznam produktov a kategórií
 • Vytvorenie, editácia a zmazanie kategórií a produktov
 • Naskladnenie a presun do iného skladu
 • Nastavenie odťažovania jednotlivých produktov
 • Dočasné skrytie produktov a kategórií
 • Prehľad vytvorených zákazníckych účtov
 • Záznamy dodávateľov a naskladnenie
 • Prehľad stavov a správa skladov
 • Naskladnenie produktov
 • Stav skladov a produktov
 • Presun produktov medzi skladmi
 • Priradenie produktov k jednotlivým skladom
 • Prehľad vytvorených účtov zamestnancov
 • Vykonávanie inventúr
 • Hromadný import a export položiek
 • Export dát pre účtovné systémy
 • Vytvorenie a tlač produktových cenoviek
Technická podpora
 • Nonstop technická podpora po telefóne
 • E-mailová technická podpora
 • Vzdialené pripojenie technika k pokladni
 • Online verzia manuálu podľa kapitol
 • Rady, tipy a návody
 • VIP technická podpora
 • ZADARMO výmena pokladne v záručnej lehote
Integrácie
 • Qerko 
 • Shoptet 
 • WooCommerce
 • Netrex 
 • HugMarket digital 
 • Boost space
 • Wolt
 • Bolt Food 
 • Albacon 

Cena licencie
19 €/ mesiac

S platobnými službami získate zľavu až 20% 

Cena bez platobných služieb
19 €/ mesiac

Cena licencie
34 €/ mesiac

S platobnými službami získate zľavu až 25%

Cena bez platobných služieb
34 €/ mesiac

Cena licencie
59 €/ mesiac

S platobnými službami získate zľavu až 25%

Cena bez platobných služieb
59 €/ mesiac

Vaše predplatné môžete kedykoľvek zmeniť na iné,  vhodnejšie pre Vaše podnikanie. V prípade potreby môžete licenciu tiež dočasne pozastaviť bez straty cenných údajov.

Kontaktujte nás

Dajte svojmu podniku príležitosť dynamicky rásť.