Dotykačka sa aktívne podieľa na výchove novej generácie pre gastro

Jednou z najväčších bolestí gastro priemyslu sú kvalitné zamestnanci. Ťažko sa hľadajú, je náročné ich zaškoliť a ešte ťažšie udržať ich dlhodobo v podniku. Aby bolo v budúcnosti tzv. z čeho brať, Súkromná SOŠ v Rimavskej Sobote vychováva novú generáciu v odboroch hotelová akadémia, kuchár a hostinský.

Napriek tomu, že sa jedná o pomerne mladú školu na trhu, o to dynamickejšie sa snažia žiakov naštartovať pre potreby pracovného trhu. A pretože si dobre uvedomujú, že žijeme v digitálnej dobe, začlenili do bežnej dennej praxe študentov aj prácu s Dotykačkou. 

Prinášame vám exkluzívny rozhovor s pani Janou Stierankovou, ktorá v škole působí už 14 rokov na pozícii učiteľky odborných predmetov a odbornej praxe.

Prečo ste sa rozhodli používať moderné technológie na výuku? S akým cieľom ste sa pustili do tohto projektu?

„Uvedomujeme si potrebu využívania nových technológií v hotelierstve a gastronómii, čo zkvalitní a zefektívni pracovný výkon našich žiakov v živých prevádzkach. Preto sa snažíme poskytnúť im všetko, čo je dostupné z nových technológií na slovenskom trhu, aby boli pripravení na pracovný život.”

Prečo ste si vybrali práve Dotykačku? Skúmali ste aj konkurenčné systémy? Ak áno, aké boli reakcie a prečo Dotykačka zvíťazila?

„Pokladničný systém Dotykačka, je jeden z najmodernejších dostupných online pokladničných systémov spojený s platobnými službami v hotelierstve a gastronómii. Je ideálnym pomocníkom pre malé a stredné podniky. Je jednoduchý a prístupný pre všetkých ľudí, bez rozdielu úrovne IKT znalostí. Niekedy malá vec dokáže robiť veľké veci. To doslova platí o Dotykačke. Gastronomické programy sú obrovské, masívne súbory a Dotykačka s Mobilným čašníkom je malá aplikácia v telefóne. Je to pokladničný systém, ktorý je momentálne pre gastronomické prevádzky najmodernejší a aj najefektívnejší, a to je důvod, pre ktorý sme si ho vybrali.”

Ako presne budú študenti používať pokladnicu? Ako často, na aké účely, čo sa majú naučiť?

„Na našej škole sa využíva hlavne v rámci odborných praktických predmetov: technológia, stolovanie, prax, informatika. Žiaci sa na hodinách učia pracovať s mobilným čašníkom, objednávať jedlá, nápoje, plánovať reštauráciu, účtovať. Pokladničný systém im poskytuje možnosť naplánovať chod celej reštaurácie. Vypracovať jedálny a nápojový lístok cez kategórie jedál, vypracovať cenu jedál, pracovať s objednávkami, s tržbou, s vyúčtovaním reštaurácie. Momentálne sa využíva každý deň. Opravdu je to skvelo zostavený pomocník pri učení sa žiakov.”


O škole: SOŠ v Rimavskej Sobote sa nachádza v regióne Gemer. Hotelierstvo a gastronómia sa v tomto regióne rozvíja pomalšie ako inde v SR. Škola sa snaží vytváraťžiakom podmienky pre kvalitnú teoretickú a praktickú prípravu v odboroch hotelová akadémia, kuchař a hostinský. Každý rok okrem praxe v lokálnych zariadeniach absolvujú študenti aj stáže programu Erasmus+ v zahraničí. V súčasnej dobe je klíma v školstve veľmi pozitívne nastavená v prospech nových technológií, snaží sa zlepšovať u žiakov zručnosti. Na akýkoľvek problém sa pozeráme cez mobilný telefón a hľadáme odpoveď, vyučujeme cez aplikácie, rozprávame sa cez Edupage, komunikujeme cez email, nakupujeme cez e-shop. Je teda nevyhnutné zachytávať nové IKT možnosti na trhu, čo skvalitní prácu v škole, ale aj v bežnom živote.

Rozbehnite svoj podnik aj vy

Zanechajte kontakt a využite výhody Dotykačky