GDPR a Dotykačka​

V Dotykačke vždy boli a budú všetky osobné údaje v bezpečí a naši zákazníci v tomto smere nemusia vyvíjať žiadnu aktivitu. V nižšie uvedenom všeobecnom oznámení zistíte všetky dôležité informácie. Prezrite si tiež GDPR funkcie v Dotykačke.

 

Spoločnosť Dotypos SK s.r.o. je správcom a tiež spracovateľom osobných údajov, ktoré nám Vy, ako subjekt údajov, poskytnete. Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá, preto vždy osobné údaje spracovávame v súlade s právnymi predpismi.

Ktoré údaje potrebujeme

Naša Všeobecná politika ochrany osobných údajov upravuje používanie a ukladanie osobných údajov. S našimi zásadami ochrany osobných údajov sa môžete zoznámiť v dokumente Všeobecná politika ochrany osobných údajov.

 

Zhromažďujeme nasledujúce kategórie Vašich osobných údajov:

 
  • Identifikačné údaje ako sú Vaše meno a priezvisko
  • Adresné údaje ako sú Vaša poštová adresa, telefón či e-mail
Prečo tieto údaje potrebujeme

Vaše osobné údaje potrebujeme, aby sme Vám mohli:

 
  • Zaistiť dodanie nášho pokladničného systému a ďalších služieb, ktoré s pokladničným systémom súvisia
  • Prevádzkovať pre Vás pokladničný systém
  • Informovať Vás o novinkách v našom pokladničnom systéme
  • Zasielať Vám faktúry a výzvy na platbu
  • Poskytovať Vám ďalšie služby, ktoré vyplývajú z aktuálne platného zmluvného vzťahu
Ako s údajmi pracujeme

Vaše osobné údaje sú spracovávané spoločnosťou Dotypos SK s.r.o. v Slovenskej republike. Spracovanie a ukladanie dát sa uskutočňuje prostredníctvom cloudových služieb, ktoré sa nachádzajú v Slovenskej republike či EÚ.

 

Žiadne tretie strany nemajú prístup k Vašim osobným údajom, pokiaľ to výslovne nevyžaduje zákon.

Ako dlho údaje držíme

Podľa slovenského a európskeho práva sme povinní uchovávať dokumenty po dobu 10 rokov od ukončenia vzťahu, ako je uvedené v našej Politike uchovávania osobných údajov. Po uplynutí tejto doby budú Vaše osobné údaje nevratne zničené. Akékoľvek osobné údaje, ktoré máme k dispozícii na zabezpečenie marketingových alebo informačných služieb, budú uchovávané až do okamihu, keď nám oznámite, že tieto informácie/služby už nechcete dostávať. Ďalšie informácie o uchovávaní osobných údajov sú uvedené v našej Politike uchovávania osobných údajov.

Aké sú Vaše práva

Ak sa domnievate, že akékoľvek Vaše nami spracovávané osobné údaje nie sú správne alebo úplné, môžete požiadať o ich náhľad, opravu alebo zmazanie. Kontaktujte nás prostredníctvom elektronickej adresy gdpr@dotykacka.cz alebo prostredníctvom našej dátovej schránky.

V prípade, že si prajete vzniesť námietku na to, ako sme spracovali Vaše osobné údaje, obráťte sa na adresu gdpr@dotykacka.cz alebo písomne na adresu Dotykačka ČR sro, Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5. Náš poverený pracovník sa následne bude zaoberať Vašou námietkou a bude s Vami spolupracovať na jej vyriešení.

Ak sa aj naďalej domnievate, že s Vašimi osobnými údajmi nebolo zaobchádzané primerane podľa zákona, môžete kontaktovať Úrad pre ochranu osobných údajov a podať príslušnú sťažnosť.

Aplikácie Dotykačky sú na GDPR pripravené!

Činnosti, ktoré GDPR legislatíva požaduje, sú k dispozícii priamo v pokladni a vo Vzdialenej správe Dotykačky. Ide najmä o možnosť anonymizácie zákazníka a GDPR audit prístupu k osobným údajom Vašich zákazníkov.