Reklamačný formulár

Venujte, prosím, pozornosť starostlivému vyplneniu všetkých údajov. Kontaktné informácie budú použité na ďalšiu komunikáciu ohľadom tejto reklamácie a prípadné zaslanie zariadenia.
Ak reklamujete viacero zariadení, teda napr. pokladnicu a tlačiareň, vždy vytvorte samostatnú reklamáciu pre každé zariadenie.
Pre pomoc s vyplnením formulára sa môžete kedykoľvek obrátiť na zákaznícku linku +421 233 418 372.
Reklamáciu nezakladajte, ak Vám chýba nejaká časť pokladničného systému (napr. kábel). V takom prípade, prosím, kontaktujte technickú podporu (voľba číslo 1).
Reklamácie sa riadia Reklamačným poriadkom.


ÚDAJE SPOLOČNOSTI

Meno a priezvisko
Vaše telefónne číslo v tvare +421xxxxxxxxx

ADRESA PREVÁDZKY

ADRESA PRE DORUČENIE NOVÉHO/NÁHRADNÉHO ZARIADENIA

TELEFONICKÝ KONTAKT PRE KURIÉRA

REKLAMOVANÉ ZARIADENIE

V tomto kroku zvoľte typ zariadenia, ktoré reklamujete a vyberte závadu. Ak závada nezodpovedá ponúkaným možnostiam, zvoľte „Iná závada“ a čo najpresnejšie špecifikujte problém.

V prípade, že sa porucha na zariadení neprejaví, bude účtovaný paušálny poplatok za diagnostiku 10 € bez DPH. Štandardne poskytovaná záruka je 1 rok. Pozáručná oprava bude vykonaná až po odsúhlasení nákladov zákazníkom.

Reklamované zariadenia vždy, prosím, zasielajte aj s kabelážou a napájacím adaptérom.

 • Vyberte kliknutím
 • Dotyková pokladnica 15"
 • Dotyková pokladnica 10"
 • Dotykačka PLATOBNÁ 5.5" 3v1
 • Tlačiareň USB/SERIAL/LAN - 80 mm
 • Pokladničná zásuvka
 • M2 - Mobilný čašník
 • Čítačka čiarových kódov USB - manuálna
 • Všesmerová 2D čítačka čiarových kódov
 • Čítačka RFID čipov
 • Stojan
 • Váha
 • CHDÚ
 • Pokladňu nemožno zapnúť
 • Pokladňa zamŕza alebo sa reštartuje
 • Pokladňa nereaguje na dotyky
 • Pokladňa nefiškalizuje
 • Chybné zobrazenie/displej
 • Chybný USB port / Y kábel
 • Závada nabíjania / akumulátora
 • Závada internetového pripojenia / SIM karty
 • Závada zvuku
 • Poškodený kryt
 • Chybná zabudovaná tlačiareň
 • Nefunkčný fotoaparát / čítanie čiarových kódov
 • Tlačiareň nemožno zapnúť
 • Tlačiareň netlačí slovensky
 • Tlačiareň vôbec netlačí
 • Tlačiareň nefiškalizuje
 • Tlačiareň nereže papier
 • Závada nabíjania / akumulátora
 • Poškodený kryt
 • Pokladničná zásuvka sa neotvára
 • Problém s fiškalizáciou
 • Nenačítava CHDÚ
 • Iná závada
V prípade možnosti odfoťte vadu a nahrajte fotku

DOPRAVA

Teraz vyberte, akým spôsobom zariadenie dopravíte k nám. Reklamované zariadenie je možné doručiť osobne či poštou na adresu:

Dotypos SK s.r.o.
Plynárenská 1
821 09 Bratislava

Reklamované zariadenia vždy, prosím, zasielajte aj s kabelážou a napájacím adaptérom! Zásielku nezabudnite starostlivo zabaliť a zreteľne označiť nápisom REKLAMÁCIA a vaším IČO – urýchlite tak vybavenie reklamácie. K zásielke tiež, prosím, priložte faktúru, inak nemusí byť reklamácia uznaná.

Doprava kuriérom s výmenou kus za kus: Za poplatok vám kuriér v pracovné dni najneskôr do 48 hodín dovezie na adresu prevádzky náhradné zariadenie a rovno prevezme reklamovanézariadenie. Tovar odovzdávame kuriérovi každý pracovný deň o 13:00.

 • Vybrať
 • Priniesť/vyzdvihnúť osobne
 • Zaslať kuriérom/poštou priamo na adresu